Siste nyheter

Vestfold-misjonærer

Her vil du finne en liste over misjonærer fra Vestfold som er i aktiv tjeneste. Vi vil gjøre vårt beste for at lista til enhver tid skal være oppdatert.
Be for misjonærene våre!

Liv Bakke Magerøy.

       Liv er fra Nøtterøy og hører til i vår forsamling på Misjonshuset.

       Hun har fått en ny periode i Japan.

        

Margunn og Kristoffer Krohn Sævre og Neema.

       Margunn er født Henriksen, Tønsberg, og Kristoffer er fra Ål.

       Neema ble født i 26. aug. 2011

       De er stasjonert i Kenya.

 

Karen Elisabeth og Fredrik Hector og Jonathan.

       Karen Elisabeth er født Wittersø, og har sine foreldre i Tjølling.

       Fredrik er fra Sverige. Jonathan er født i febr.2011 og Ludvik ble

       født i sept.2012

       De driver med bibeloversettelse og undervisning i Etiopia

 

Birgit og Knut Håkon Nordbø med barna Nora (4), Amalie (2) og Live (2 mnd.)

       De er stasjonert i Mara bispedømme i Tanzania.

 

Signe og Georg Stensland med sønnen

       er stasjonert i Nord-Afrika.

                                                                                   Oppdatert februar 2018

 

Tønsberg Misjonssamband

Svend Foyns gate 19 E-post: post@tonsbergnlm.no
3112 Tønsberg