Siste nyheter

Stokke

Leder: Jaob Meling, Andebuveien 639, Arnadal
Telefon: 33 33 92 67 - 900 92 225
epost: jak.meling online.no

Program 2017:

 

17. jan:  hos Liv Astrid og Johan Bue, Bevervn.4a.  Årsmøte.

20. febr: på Skjeestua, invitert av Normisjonen.  Obs ! Mandag!

21. mars: Engveien, kafeteriaen. 

18. april: hos Dagrun og Jakob Meling, Andebuvn.639, Arnadal

23. mai: hos Arnhild og Kurt Westman, Stokkevn 150.

20. juni: hos Astri og Leif Andersson, Døvle, Arnadal 

15. aug: Døvlehavna

12. sept: hos Kanutta Fevang, Nygaards alle 2

11. okt: hos Solveig og Per Olaf Kristensen, Hulvn.18

14. nov: hos Astri og Arne Teien, Peer Gyntsvei 41

5. des: på Soletunet

  

Møtene begynner kl 19.00

 

Tønsberg Misjonssamband

Svend Foyns gate 19 E-post: post@tonsbergnlm.no
3112 Tønsberg