Siste nyheter

Ungdomsarbeidere til Vestfold

Region Øst har ansatt to nye ungdomsarbeidere i Vestfold, som begynner i tjenesten høsten 2014.

De to arbeiderne er Rune Espevik og Anita Thorsen.

 

Sven Arne Lundeby, leder av NLM Ung Region Øst, kan fortelle at Rune er 22 år gammel, fra Ølen i Rogaland. Han har jobbet som ettåring i Region Sørvest og studerer nå Telogi og Misjon på FiH. Han er tilsatt i 20 % stilling.

 

Videre forteller han at Anita er 25 år gammel fra Stavanger. Hun har tidligere jobbet i KRIK, har en bachelor i kristendom og idrett og er for tiden i Zambia som volontør. Anita er tilsatt i 30 % stilling. Begge to vil bo i Oslo.

 

Anita vil få et spesifikt ansvar for lederoppfølging og lederutvikling, samt jobbe med mulighetene for å starte opp nytt arbeid. Rune vil fungere som en ressursperson med tanke på forkynnelse, undervisning og sjelesorg. Lundeby tror disse to vil kunne utfylle hverandre på en fin måte og forhåpentligvis dekke noen viktig behov i Vestfold.

 

I Tønsberg håper vi at Rune og Anita vil kunne bistå de lokale frivillige særlig inn mot Fredagsklubben og TenTreff, og kanskje få til et godt samarbeid med annet ungdomsarbeid i Tønsberg-området.

 

Ta godt imot dem og vær med og be for Rune og Anita!

 

Tønsberg Misjonssamband

Svend Foyns gate 19 E-post: post@tonsbergnlm.no
3112 Tønsberg