Siste nyheter

Referat fra årsmøtet 2014

Vedlagt ligger årsmøtereferatet.

 

Tønsberg Misjonssamband

Svend Foyns gate 19 E-post: post@tonsbergnlm.no
3112 Tønsberg