Siste nyheter

Bønnegruppe i Misjonshuset

Bønn er et viktig arbeid i kristen sammenheng. Det er for tida ikke egne bønnemøter på Misjonshuset. Men du er velkommen til å ta kontakt om du har ønske om at noen ber for deg eller noen du kjenner.

Det er opprettet en egen epost-adresse bonn@tonsbergnlm.no der du kan sende inn bønneemner. Eposten videresendes til for tida til Hans Tore Leithe og behandles selvfølgelig i fortrolighet.

 

Forklar gjerne i eposten om du ønsker at bønneemnet skal deles i en bønnegruppe eller styret, eller om du ønsker at det også legges fram for forsamlingen.

  • Ansvarlig for sidenTerje Lohne
  • Publisert
 

Tønsberg Misjonssamband

Svend Foyns gate 19 E-post: post@tonsbergnlm.no
3112 Tønsberg