Siste nyheter

Gud, tilgi meg all ubrukt nåde

Kåre Sanna innledet til årsmøtet for Tønsberg Misjonssamband med å minne om ordene fra Salme 23,5. Du dekker bord for meg like for øynene på mine fiender. Du salver mitt hode med olje, mitt beger flyter over.

Gud dekker bordet for oss gang på gang, om vi spiser eller ikke. Det går an å sette seg ved bordet, og bare kjenne på lukten. Tar vi til oss av rettene?

 

Det ble presentert rapport fra de ulike gruppene på huset, Glad Sang, Fredagsklubben, Aktiv Onsdag, Søndagsskolen og TenTreff.

 

Årsmelding og regnskap ble gjennomgått og godkjent. Regnskapet ligger vedlagt som et PDF-dokument.

 

Det har tidligere ikke vært egne lover for Tønsberg Misjonssamband. Da vi nå skal registreres i Brønnøysund, må vi ha egne lover for forsamlingen. Disse er basert på NLMs normallover. Lovene ble vedtatt med noen endringer (se under "Om Tønsberg NLM".

 

Tor Johansen ble gjenvalgt som leder for ett år.

 

Nye styremedlemmer ble Grethe Heggdal og Øyvind Myhre. Varamedlem ble Alf Inge Guttormsen. Fra før sitter Asta Hafell og Jan Erik Sivertsen for ett år til.

 

Bjørn Hansen ble gjenvalgt som revisor.

 

Valgkomiteen ble Reidun Svendsen, Inger Aarsland og Bjørn Hansen.

 

Kasserer ble Inger Aarsland.

 

I utvalget for hus og interiør sitter Johan Bue og Jørn Sæverhagen ett år til. Ida Johansen ble valgt for to år.

 

Kjøkkenkomitéen ble Liv Lohne og Ingrid Myhre. Begge valgt for to år.

 

Det ble samtalt om arbeidet, og styret fikk nyttige innspill tilbake til sitt arbeid.

 

 

Tønsberg Misjonssamband

Svend Foyns gate 19 E-post: post@tonsbergnlm.no
3112 Tønsberg